Úvodní strana Magisterské studium Studijní plán oboru L

Studijní plán oboru L

Studijní obor Příprava, realizace a provoz staveb

Doporučený studijní plán

1. semestr

Kód  Název předmětu  Přednášející HP + HC Kredity zakonč.
105PSS  Psychologie a sociologie  - 2 + 0 2 z
105PPRS  Právní předpisy při realizaci staveb  - 2 + 0 2 z
122PRP  Příprava a řízení projektů  - 2 + 2 5 z, zk
122KRJS  Kvalita a řízení jakosti ve stavebnictví  - 2 + 2 5 z, zk
122RSPB  Řízení správy, provozu a údržby budov  - 2 + 2 5 z, zk
122STPL  Stavebně technologické projektování L  - 0 + 2 3 kz
122ZST  Zvláštní stavby a speciální technologie  - 2 + 0 2 z
128OPVL  Operační výzkum L   2 + 2 4 z, zk
   Povinně volitelný předmět   1 + 1 2 z
 Celkem  
15 + 11 30  

2. semestr

Kód  Název předmětu  Přednášející HP + HC Kredity zakonč.
128MMTS  Matematické metody v technologii staveb  - 2 + 1 4 z, zk
122BOZ  Řízení BOZP ve stav.firmě a na staveništi  - 2 + 2 5 z, zk
126FIR1  Finanční řízení a investování 1 *  - 2 + 2 5 z, zk
122PRJ  Projekt  - 0 + 3 3 kz
122VPS  Využití výp. techniky při přípravě staveb  - 1 + 1 2 kz
126YMAR  Marketing *  - 2 + 0 2 z
122RINL  Rizikové inženýrství L  - 2 + 2 5 z, kz
   Povinně volitelné předměty  - 2 + 2 4 z
 Celkem
13 + 13 30  

 

* Studenti, kteří předmět absolvovali v bakalářském studiu si zapisují povinně volitelné předměty z nabídky oborů E a P.

3. semestr

Kód  Název předmětu  Přednášející HP + HC Kredity zakonč.
122DPM  Diplomová práce  - 0 + 24 30 z
 Celkem
0 + 24 30  

 

Celkem hodin magisterského studia: 76

Celkem kreditů magisterského studia: 90

Volitelné předměty

* V závorce uveden doporučený semestr.

Kód  Název předmětu  Přednášející HP + HC Kredity zakonč.
123TVSM  Technologie výroby staveb. materiálů (1)  - 1 + 1 2 z
124KP61  Vybrané stati z rekonstrukcí (1)  - 1 + 1 2 z
127XTUP  Technika územního plánování (1)  - 1 + 1 2 z
105XGPP  Grafické zpracování prezentací (1)  - 1 + 1 2 z
127XSEI  Sociální a ekonomická infrastruktura (2)  - 2 + 2 4 z
 122TVSD  Technologie výroby staveb. dílců (2)  - 2 + 2 4 z
122SZNC  Soudně znalecká činnost (2)  - 2 + 2 4 z

 


 

Co dalšího by Vás mohlo zajímat?