Manažer kvality

V rámci výuky magisterského studia oboru "L" - "Příprava, realizace a provoz staveb" školního roku 2008/09 v předmětu "Jakost a kvalita ve stavebnictví" bylo v rámci spolupráce s CEMAKS Bratislava prof. Ing. J. Gašparíkem provedeno školení studentů tohoto oboru po kterém získali certifikát, který je opravňuje vykonávat v praxi funkci Manažera kvality.

 

Den otevřených dveří - 23.1.2009 Den otevřených dveří - 23.1.2009 Den otevřených dveří - 23.1.2009 Den otevřených dveří - 23.1.2009 Den otevřených dveří - 23.1.2009