Úvodní strana Bakalářské studium Uplatnění absolventů oboru L

Uplatnění absolventů oboru L

Absolventi oboru L se uplatní jako:

 • projektoví manažeři
 • přípraváři staveb
 • rozpočtáři a kalkulanti
 • specialisté komplexního řízení kvality
 • vedoucí útvarů
 • samostatní auditoři bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích (příprava na koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.)
 • specialisté pro omezení nepříznivých vlivů stavební činnosti na životní prostředí
 • odborníci na řízení provozu budov (facility management)
 • stavbyvedoucí
 • technický dozor staveb
 • vedoucí pracovníci realizačních, developerských a správcovských firem
 • stavební podnikatelé

 


 

Co dalšího by Vás mohlo zajímat?