Úvodní strana Bakalářské studium Témata Bc. prací - příklady

Témata Bc. prací - příklady

Tenkovrstvé omítkové systémy

 • vhodnost (materiálová) a připravenost podkladu ve vztahu k omítkovému systému
 • použité materiály
 • doporučené technologie

Podlahové souvrství s vytápěnou podlahou

 • materiálové řešení
 • technologické postupy, kontrolní procesy, průběh teplot v podlahovém souvrství

Využití teorie hromadné obsluhy k optimalizaci strojních sestav mechanizovaných stavebních procesů u zemních prací

 • popis teorie
 • možnosti aplikace u zemních prací
 • jednoduchý program pro výpočet strojních sestav

Opatření pro stavbu v zimním období

 • příprava stavby na zimní období
 • zemní práce
 • železobetonový monolit
 • zdění
 • náklady na opatření pro stavbu v zimním období

Opatření pro stavbu v letním období

 • příprava stavby na letní období
 • železobetonový monolit
 • zdění
 • náklady na opatření pro stavbu v letním období
 • kontrola jakosti prováděných prací
 • konkrétní řešení pro daný projekt

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

 • zpracovaný na daný projekt podle zákona 309/2006 Sb.

Doba trvání zemních prací a náklady zhotovitele

 • stanovení optimální doby trvání podle konkrétních podmínek
 • výběr vhodných mechanizmů
 • souběžné provádění prací
 • minimální pracovní fronta
 • zrychlování jednotlivých procesů
 • stanovení nákladů na jednotlivá řešení
 • multikriteriální vyhodnocení

Zařízení staveniště

 • zákonné předpisy a nutný minimální rozsah
 • prostorové uspořádání
 • změny v jednotlivých fázích výstavby
 • přizpůsobení minimálním prostorovým podmínkám
 • konkrétní řešení pro daný projekt včetně stanovení nákladů

 


 

Co dalšího by Vás mohlo zajímat?