Úvodní strana Bakalářské studium Studijní plán oboru L

Studijní plán oboru L

Studijní obor Příprava, realizace a provoz staveb

Doporučený studijní plán

5. semestr

Kód  Název předmětu  Přednášející HP + HC Kredity zakonč.
124KP2C  Konstrukce pozemních staveb 2 - C  Zlesák 2 + 2 5 z, zk
125EEB1  Energetické a ekologické systémy 1  Kabele 2 + 2 5 z, zk
133BEK2  Betonové konstrukce 2  Vašková 3 + 1 5 z, zk
134OK2  Ocelové konstrukce 2  Macháček 2 + 2 5 z, zk
135ZSV  Zakládání staveb  Jettmar 2 + 1 3 z, zk
122TS1  Technologie staveb L1  Pospíchal 2 + 2 5 z, zk
122ZAS  Zařízení staveniště  Pospíchal 1 + 1 2 z
 Celkem  
14 + 11 30  

6. semestr

Kód  Název předmětu  Přednášející HP + HC Kredity zakonč.
124CSN  Systémy CAD - stavařské nadstavby  Muk 0 + 2 2 kz
134DK1  Dřevěné konstrukce 1  Kuklík 2 + 1 4 z, zk
136DOST  Dopravní stavby  Mondschein 3 + 1 5 z, zk
141HEM  Hydroekologický monitoring  Havlík 2 + 0 2 z
105KODO  Komunikační dovednosti  - 1 + 1 2 z
122SME  Stavební mechanizace  Svoboda 2 + 2 5 z, kz
122TS2  Technologie staveb L2  Popenková 2 + 2 5 z, kz
122PRJ1  Projekt 1  Ladra, Popenková,
 Pospíchal
0 + 3 5 kz
122TPRX  Praxe  Svoboda 4 týdny   z
 Celkem
12 + 12 30  

7. semestr

Kód  Název předmětu  Přednášející HP + HC Kredity zakonč.
105PR24  Legislativa ve stavebnictví  Liška 2 + 0 2 kz
126RVP1  Řízení výstavbových projektů  Hačkajlová 1 + 1 3 z, zk
122MKS  Manažerství kvality ve stavebnictví  Svoboda 2 + 2 5 z, zk
126KAN1  Kalkulace a nabídky 1  Svoboda 2 + 2 5 z
125EEB2  Energetické a ekologické systémy  Kabele 2 + 1 3 z
122TS3  Technologie staveb L3  Jarský 2 + 2 5 z, kz
122PRJ2  Projekt 2  Jarský 0 + 3 5 z, kz
   Povinně volitelný předmět  - 1 + 1 2 z
 Celkem
12 + 12 30  

8. semestr

Kód  Název předmětu  Přednášející HP + HC Kredity zakonč.
126TERI  Teorie řízení  Hačkajlová 2 + 1 4 z, zk
122BOZ1  BOZP při práci ve stavebnictví  Kleinová 2 + 2 5 z, zk
122PSB  Provozování a správa budov  Štrup 2 + 2 5 z, zk
122ITS  Informační technologie  Hampl 2 + 2 4 z, zk
122BAP  Bakalářská práce  Svoboda, Jarský,
 Ladra, Pospíchal,
 Popenková
0 + 8 10 z
   Povinně volitelný předmět   1 + 1 2 z
 Celkem 9 + 16 30  

Volitelné předměty

* V závorce uveden doporučený semestr.

Kód  Název předmětu  Přednášející HP + HC Kredity zakonč.
122TS61  Strategie dodavatele stavby (7)  Pospíchal 1 + 1 2 z
134OK36  Pomocné dřevěné a kovové konstrukce (7)  Wald 1 + 1 2 z
124YRHS  Rekonstrukce historických staveb (7)  Zlesák 1 + 1 2 z
133YRBS  Realizace a rekonstrukce beton. staveb (7)  - 1 + 1 2 z
134YLNK  Laboratoř nosných konstrukcí (7)  - 1 + 1 2 z
 124YRMS  Rekonstruce montovaných staveb (8)  - 1 + 1 2 z
154YIGT  Inženýrská geodézie pro stav. technology (8)  - 1 + 1 2 z
135XGZP  Geotechnika a životní prostředí (8)  - 1 + 1 2 z
129AP10  Projektování na PC - ArchiCAD (8)  Křemen 1 + 1 2 z
122POV  Projekt organizace výstavby (8)  Pospíchal 1 + 1 2 z
126HOM  Hodnotový management (8)  Kadlčáková 1 + 1 2 z

 


 

Co dalšího by Vás mohlo zajímat?