Úvodní strana Bakalářské studium Profil absolventa

Profil absolventa

Základem studijního oboru je čtyřsemestrální společné studium studijního programu "Stavební inženýrství", které je zaměřeno na získání teoretických základů v oblasti přírodních věd, výpočetní techniky a stavebních konstrukcí. V dalších čtyřech semestrech je studium zaměřeno na získání detailních znalostí přípravy a řízení realizace a provozu staveb (projektového managementu a facility managementu). Další významnou oblastí, na kterou je studium soustředěno, jsou nové, progresivní stavební technologie a metody přípravy a řízení projektů. Studium nabízí též řadu volitelných předmětů, v nichž si mohou studenti rozšířit znalosti ve zvoleném užším oboru jako přípravu pro praxi či pokračování studia na magisterské úrovni.

Absolventi bakalářského studia oboru se mohou v praxi uplatnit zejména ve státní správě ? na stavebních úřadech a v projektových, investorských a dodavatelských organizacích, v útvarech zabývajících se přípravou a řízením realizace projektů a v organizacích zabývajících se provozem a správou budov. Získané vědomosti mohou dobře uplatnit i při praktické realizaci a provozování staveb, např. ve funkci stavbyvedoucích či facility managerů.

Základní motivací vzniku studijního oboru Příprava, realizace a provoz staveb a cílem výuky tohoto oboru je připravit studenty pro život zejména ve stavební praxi, tj. poskytnout studentům studijního programu Stavební inženýrství důkladnější znalosti v oboru přípravy a řízení realizace a provozu staveb (projektového managementu a facility managementu), seznámit studenty s novými, progresivními stavebními technologiemi a metodami přípravy a řízení projektů, seznámit studenty s oborem řízení provozu budov a staveb i se stávajícími a novými informačními technologiemi používanými v tzv. inteligentních budovách, které používají informační a komunikační technologie, dále vybavit studenty patřičnými znalostmi pro jejich rychlejší uplatnění ve stavebních podnicích, investorských organizacích a organizacích zaměřených na provoz a správu budov (tzv. FM společnostech) a prohloubit studium technologie staveb ve spojitosti s projektovým managementem a řízením provozu budov. Absolventi tak budou mít schopnosti provádět v praxi komplexní návrhy přípravy a organizace výstavby pro zdárný průběh realizace nových projektů, a přípravy a řízení provozu, údržby, rekonstrukcí staveb a komplexních modernizacích budov.

Základem čtyřletého bakalářského studijního programu je čtyřsemestrální společné studium programu stavební inženýrství, které je zaměřeno na získání teoretických základů v oblasti přírodních věd, výpočetní techniky a stavebních konstrukcí. V následujících čtyřech semestrech je studium zaměřeno zejména na získání detailních znalostí nových stavebních technologií, výrobních metod a metod přípravy a řízení projektů využitelných při zpracování studie proveditelnosti, přes předvýrobní a výrobní přípravu až po operativní řízení realizace staveb a na řízení provozu a správy budov. Dalšími významnými oblastmi, na kterou je studium soustředěno, je komplexní management kvality ve stavebnictví, bezpečnost a ochrana zdraví, vliv stavební činnosti na životní prostředí, komplexní pohled na procesy správy majetku a procesy a systémy ovlivňující pohodu prostředí v budově.

 


 

Co dalšího by Vás mohlo zajímat?